Παραγγελία Πετρελαίου Θέρμανσης: Τι πρέπει να προσέξεις;

Ο χειμώνας πλησιάζει και η εποχή για την παραγγελία του πετρελαίου θέρμανσης έφτασε. Συμβουλεύουμε τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με αυτή την αγορά. Για αυτό το λόγο στο παρακάτω άρθρο παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία που θα πρέπει να προσέξετε και αφορούν στην παραγγελία του πετρελαίου θέρμανσης.

Πριν την παραγγελία

  1. Έρευνα αγοράς

Οι έρευνα αγοράς μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης οικονομικότερα. Σημειώνεται ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να ενημερωθούν για τις τρέχουσες τιμές από το site του Παρατηρητήριου Τιμών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτών.

  1. Συντήρηση – ρύθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης

Η παραπάνω διαδικασία βοηθάει στην εξοικονόμηση χρημάτων καθώς έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης του πετρελαίου.

  1. Έλεγχος των διαστάσεων της δεξαμενής

Με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς να ξέρει τα λίτρα πετρελαίου που αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό της στάθμης του στη δεξαμενή.

Κατά την παραλαβή

  1. Τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας

Είναι σημαντικό να τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

  1. Παρουσία δύο ατόμων κατά την παραλαβή του πετρελαίου

Με αυτό τον τρόπο ο έλεγχος κατά την παραλαβή γίνεται καλύτερα.

  1. Έλεγχος χρώματος του πετρελαίου

Το χρώμα του πετρελαίου θα πρέπει να είναι κόκκινο και διαυγές.

  1. Έλεγχος και καταγραφή της στάθμης του πετρελαίου στη δεξαμενή πριν και μετά την παραλαβή παρουσία του βυτιοφορέα

Σημειώνεται ότι και τα δύο παραπάνω στοιχεία θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στην απόδειξη.

  1. Ιδανικά θα πρέπει κατά τη μέτρηση να χρησιμοποιηθεί και δεύτερος διαγραμμισμένος μετρητής αυτού που παραλαμβάνει το πετρέλαιο

Πληρωμή

Η πληρωμή θα πρέπει να πραγματοποιείται αφού το άτομο που παραλαμβάνει το πετρέλαιο λάβει την απόδειξη πληρωμής.

Το παραπάνω παραστατικό θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει:

  • Όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος όπως ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ. προμηθευτή, την ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης που παραδόθηκε, το ποσό πληρωμής, την ώρα παράδοσης της παραγγελίας κα.
  • Το ύψος της στάθμης του πετρελαίου στην δεξαμενή τόσο πριν όσο και μετά την παράδοση.

Πραγματοποιήστε την παραγγελία του πετρελαίου θέρμανσης στο fastoil.gr