Πως θα εκμεταλλεύεται τα νερά του Αχελώου το έργο αντλησοταμίευσης στον ορεινό Βάλτο [video]

Σημαντικά έργα προωθεί η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στον Δήμο Αμφιλοχίας (στον ορεινό Βάλτο) και στην Κρήτη, τα οποία φτάνουν τα 780 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μονάδες «αντλησοταμίευσης» που συγκεντρώνουν όλα τα πλεονεκτήματα των μεγάλων υδροηλεκτρικών και ανοίγουν τον δρόμο για την αξιοποίηση του ελληνικού δυναμικού ΑΠΕ και την ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην παγκόσμια επανάσταση της καθαρής ενέργειας. Και τα δύο έργα αναμένεται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία το 2021 και παρουσιάστηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου, στην Αθήνα.

ΑντλησοταμίευσηςΑντλησοταμίευση Αμφιλοχίας
Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση) και ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 816.00 GWh το έργο περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 hm3 και 2 hm3 αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ. Η επένδυση της τάξεως των 500 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει 900 θέσεις εργασίας στην περίοδο της κατασκευής και άλλες 60 μόνιμες για τη λειτουργία, προσφέροντας σημαντικά και στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής με πρόσθετα αντισταθμιστικά οφέλη, όπως η διεύρυνση του οδικού δικτύου και η δημιουργία ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Εθνική σημασία και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Σε μια περίοδο που στην Ελλάδα οι επενδύσεις σπανίζουν γενικότερα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο οι όποιες επενδύσεις γίνονται να έχουν χειροπιαστά οφέλη για την περιφέρεια και στρατηγικό χαρακτήρα για τη χώρα. Ειδικότερα, το έργο της Αμφιλοχίας έχει χαρακτηριστεί Ελληνική Στρατηγική Επένδυση και Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest – PCI 3.24) , έχοντας ενταχθεί στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων (του Ν.3894/2010) και στο σχέδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη.Επίσης, έχει συμπεριληφθεί για μόχλευση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στον κατάλογο των έργων JUNCKER ενώ λόγω του διευρωπαϊκού του χαρακτήρα οι τεχνικές μελέτες και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγχρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» με σύμβαση που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2015 με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency).

Τι είναι οι αντλησοταμιευτικοί σταθμοί
Οι Αντλησοταμιευτικοί Σταθμοί είναι «φυσικές μπαταρίες» μαζικής αποθήκευσης ενέργειας. Αποτελούνται από τουλάχιστον δύο ταμιευτήρες με υψομετρική απόσταση. Η διαφορά τους από τα συμβατικά υδροηλεκτρικά έργα είναι ότι το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατευθυνόμενο από τον πάνω ταμιευτήρα προς τον κάτω μπορεί με τη βοήθεια στροβιλοαντλιών να «αντληθεί» εκ νέου στον πάνω ταμιευτήρα. Η άντληση γίνεται με χρήση αιολικής ενέργειας, η οποία αποθηκεύεται ως υδροηλεκτρικό «απόθεμα» στον πάνω ταμιευτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε κρίνεται αναγκαίο με βάση τη ζήτηση.

Γιατί έχουν τόση μεγάλη σημασία για την Ελλάδα;
Με λίμνες και τεχνητά φράγματα να απέχουν από τα βουνά μόλις μιαν ανάσα, η Ελλάδα είναι προικισμένη με ένα γεωγραφικό ανάγλυφο ιδανικό για τις φυσικές αυτές μπαταρίες ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η μορφολογία του εδάφους εξασφαλίζει την απαιτούμενη υψομετρική διαφορά μεταξύ πάνω και κάτω ταμιευτήρα σε πληθώρα τοποθεσιών.Η κατασκευή τους έχει υψηλή (πάνω από 75%) εγχώρια προστιθέμενη αξία και εξασφαλίζει πολυάριθμες θέσεις εργασίας σε νευραλγικούς (κατασκευές, χάλυβας, τσιμέντα κ.λπ.) για την ελληνική οικονομία κλάδους.Η χρήση του στρατηγικού υδροηλεκτρικού «αποθέματος» κατά τις ώρες αιχμής μειώνει το μέσο κόστος παραγωγής του διασυνδεδεμένου συστήματος, υποκαθιστώντας ενέργεια που αλλιώς παράγεται με ακριβότερο εισαγόμενο καύσιμο.Και βέβαια, η ολοένα υψηλότερη συμμετοχή ενέργειας από ΑΠΕ, που παράγεται σε χαμηλό οριακό κόστος, στο σύνολο της παραγόμενης ενέργειας, αυξάνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, η αντλησοταμίευση ανακυκλώνει πολύτιμους υδάτινους πόρους αντί να τους σπαταλά, καθιστώντας τους διαθέσιμους και για άλλες κοινωνικά αναγκαίες χρήσεις, όπως ύδρευση και άρδευση, ενώ μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά και στην αντιπλημμυρική προστασία. Τέλος, η αντλησοταμίευση βελτιώνει τη λειτουργία και υφιστάμενων θερμικών μονάδων, αφού τους επιτρέπει να παραμένουν στο δίκτυο ακόμη και τις ώρες χαμηλής ζήτησης και να επιμηκύνουν έτσι εκθετικά τον χρόνο ζωής τους, με καλύτερους συντελεστές απόδοσης και χαμηλότερες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.