Συνάντηση του Απ. Κατσιφάρα με την Υπουργό Ράνια Αντωνοπούλου

Ενίσχυση πρωτοβουλιών για μια βιώσιμη και έξυπνη οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η κοινωνική προστασία, η προώθηση της αλληλεγγύης, η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έχουν τεθεί ως προτεραιότητες στη στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και των ίδιων των πολιτών.
Η ενίσχυση των πρωτοβουλιών για μία βιώσιμη και έξυπνη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, που επικεντρώνεται στον παραπάνω σχεδιασμό, συζητήθηκε στη διάρκεια συνάντησης που είχε χθες στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας με την αναπλ. Υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.
Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία που θα συμβάλλει στη στήριξη της κοινωνίας, αφού μέσα από αυτή θα αναπτυχθούν εργαλεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες για βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και έξυπνη οικονομική ανάπτυξη στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
«Η στενότερη συνεργασία και η ανάπτυξη συνεργιών με τους εμπλεκόμενους φορείς μπορεί να αποτελέσει την πύλη για την ανάπτυξη ενός πραγματικού δομημένου δικτύου για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» επεσήμανε ο κ. Κατσιφάρας.
Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκαν και η κοινωνική απασχόληση, ιδίως των 8μηνων και 6μηνων, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Επιπλέον, συμφωνήθηκε να υπάρξει και επόμενη συνάντηση τον ερχόμενο Οκτώβριο με την αναπλ. Υπουργό κυρία Αντωνοπούλου, ενώ νωρίτερα θα υπάρξει συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα για να συζητηθεί η συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Αντώνιος Βορλόου, ο διευθυντής του γραφείου της αν. Υπουργού Γρηγόρης Μαλαμής, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος και βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων Αναστασία Τογιοπούλου και η Εκτελεστική Γραμματέας της ΠΔΕ Διονυσία Μαράτου.