Να συμπεριληφθεί το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Κρεμαστών στο ανταποδοτικό «πράσινο» τέλος ύδατος

Να συμπεριληφθούν και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, όπως αυτό των Κρεμαστών στο ανταποδοτικό «πράσινο» τέλος ύδατος ζητά με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το «Ποτάμι», Σπύρος Δανέλλης.«Στην περίπτωση του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της ΔΕΗ, που τροφοδοτείται από τον ταμιευτήρα της λίμνης των Κρεμαστών, όπου καταλήγουν τα νερά των μεγάλων ποταμών της περιοχής (Αχελώος, Ταυρωπός, Αγραφιώτης και οι παραπόταμοι τους) η ΔΕΗ δεν αποδίδει κάποιο τέλος στις τοπικές κοινωνίες, παρά το γεγονός ότι αυτές επιβαρύνονται υπέρμετρα εδώ και δεκαετίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ερώτηση:
Με το ν. 3468/2006 για την «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» θεσπίστηκε ειδικό, ανταποδοτικό τέλος ύψους 3% για μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, το οποίο διανέμεται κυρίως στους κατοίκους και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των επιλέξιμων περιοχών (άρθρ. 25).
Ενώ στο εν λόγω μέτρο του ανταποδοτικού “πράσινου” τέλους ύδατος εντάχθηκαν οι παραπάνω μονάδες, οι μεγαλύτερες οι οποίες είναι πιο αποδοτικές, και επιπλέον έχουν μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξαιρούνται. Στην περίπτωση του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της ΔΕΗ, που τροφοδοτείται από τον ταμιευτήρα της λίμνης των Κρεμαστών, όπου καταλήγουν τα νερά των μεγάλων ποταμών της περιοχής (Αχελώος, Ταυρωπός, Αγραφιώτης και οι παραπόταμοι τους) η ΔΕΗ δεν αποδίδει κάποιο τέλος στις τοπικές κοινωνίες, παρά το γεγονός ότι αυτές επιβαρύνονται υπέρμετρα εδώ και δεκαετίες.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να πάρει πρωτοβουλίες για την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας περί ανταποδοτικού «πράσινου «τέλους ύδατος, συμπεριλαμβάνοντας καιτα μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, όπως αυτό της λίμνης των Κρεμαστών;
Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης