1,5 εκατ. ευρώ στους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών

Την απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας» στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ», υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Το υπουργείο καλεί τους δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει των κριτηρίων που αφορούν το μόνιμο πληθυσμό και την ύπαρξη ή όχι οικισμών άνω των 5.000 κατοίκων. Έτσι στους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας η συνολική χρηματοδότηση φτάνει τα 1.535.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 265.000€
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 217.000€
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 217.000€
ΘΕΡΜΟΥ 208.000€
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 211.000€
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 205.000€
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 212.000€

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών.
Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.