Η ΕΚΤ, το QE και η κακή “σύμπτωση” για την Ελλάδα

“Η χρονική σύμπτωση του τέλους του τρίτου προγράμματος στήριξης με το κλείσιμο της ποσοτικής χαλάρωσης για την Ευρώπη από την ΕΚΤ, δεν είναι ‘καλά νέα’ για την Ελλάδα. Θα δυσκολέψουν την προσπάθεια σταθεροποίησή της μετά τις 20 Αυγούστου…”. Στην εκτίμηση αυτή συγκλίνουν οι εκτιμήσεις αρμόδιων κοινοτικών αξιωματούχων, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ όσον αφορά το πόσο γρήγορα ή αργά θα προχωρήσει στη σταδιακή απόσυρση της επανατοποθέτησης του χρέους που έχει αποκτήσει την περίοδο της ποσοτικής χαλάρωσης, μετά το τέλος του QE τον Σεπτέμβριο, θα επηρεάσουν το συνολικό κλίμα στις αγορές και “θα δυσκολέψουν κάποιες χώρες με προβλήματα υψηλού χρέους όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία…”.

Το πρόβλημα όμως είναι γενικότερο και αφορά συνολικά τις συνέπειες από την απόσυρση των “επενδύσεων” που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από τις κεντρικές τράπεζες σε δημόσιο και ιδιωτικό χρέος. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα η Fed έχει ήδη ανακοινώσει την έναρξη της σχετικής διαδικασίας με στόχο την μη επανεπένδυση περίπου μισού τρισ. δολ… Για την Ευρώπη η διαδικασία αυτή έχει μεν συζητηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αλλά δεν έχει σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr διαμορφωθεί ο ορίζοντας για τη διαδικασία αυτή καθώς “είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς με χρονοδιαγράμματα για κάτι τέτοιο…”. Παρ’ όλα αυτά η “απόσυρση” των κεντρικών τραπεζών από τις αγορές μετά από μία πενταετία πυκνής παρέμβασης στην αγορά δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, διαμορφώνει ισχυρούς παράγοντες αβεβαιότητας και αναταράξεων που οι διεθνείς αγορές είχαν αφήσει πίσω τους για όσο τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Η κακή “σύμπτωση” για την Ελλάδα
Το “ατύχημα” για την Ελλάδα είναι ότι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής της σε διαδικασίες ομαλής αναχρηματοδότησης από τις αγορές μετά τις 20 Αυγούστου, συμπίπτει χρονικά με την επιστροφή των αγορών σε περιόδους ισχυρής αβεβαιότητας τόσο για τις αγορές μετοχών όσο και των ομολόγων, λόγω της στροφής των κεντρικών τραπεζών σε πολιτικές απόσυρσης των κεφαλαίων τους από αυτές…

Η αναγνώριση αυτού του “περιβάλλοντος” από τον ESM αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται για την περαιτέρω ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίσει χαμηλές ανάγκες αναχρηματοδότησης τα επόμενα κρίσιμα χρόνια και αφετέρου να εξασφαλίσει μία δημοσιονομική εποπτεία που να περιορίζει τις αποκλίσεις όποια και αν είναι η “επιθυμία” της εκάστοτε κυβέρνησης στα χρόνια αυτά…

Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχει δρομολογηθεί σαν πρώτο βήμα μέσα στον Απρίλιο η διαμόρφωση του “αναπτυξιακού” προγράμματος. Αφού σταθεροποιηθεί η απόφαση γι’ αυτό θα ακολουθήσει η σύνθεση του μηχανισμού της μετά την έξοδο “ενισχυμένης εποπτείας”. Και μετά θα διαμορφωθεί σε δύο περιόδους – πριν και μετά την 20η Αυγούστου – το σχήμα της περαιτέρω ελάφρυνσης του χρέους, έτσι ώστε αυτή να συναρτηθεί με τις “πολιτικές” που θα προσδιορίζουν τα όρια των ετήσιων δαπανών/εσόδων του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος…

πηγή : capital.gr