Χρήματα από το Υπ. Υγείας για την προμήθεια εξοπλισμού σε Κέντρα Υγείας της Αιτωλοακαρνανίας

Σχετικά με την κατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο δημόσιο σύστημα υγείας, το Υπ. Υγείας παρέθεσε παρατίθεται λίστα με τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας τα οποία με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 2.200.000 ευρώ από το αποθεματικό του Υπουργείου για την προμήθεια νέου εξοπλισμού και την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών. Σημειώνεται ότι η περσινή επιχορήγηση είχε ως σκοπό τη στήριξη κυρίως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ενώ φέτος στόχος του Υπουργείου είναι η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Στην Αιτωλοακαρνανία χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δημόσιες δομές υγείας:
– ΚΥ Θέρμου: Εργασίες ανακαίνισης: 30.000€
– ΚΥ Μύτικα: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού- 200.000€
– ΚΥ Αγρινίου: Ακτινολογικό μηχάνημα, εκτυπωτές – 120.000€
– ΚΥ Ναυπάκτου, ΚΥ Βόνιτσας, ΚΥ Θέρμου : Ψηφιακά εμφανιστήρια – 240.000€