Κυβέρνηση “Ανατροπή Τώρα” με Υπουργό Παιδείας τον Χρ. Κολοβό;

Πέρυσι στο παρά πέντε της έναρξης της σχολικής χρονιάς το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την αναστολή για ένα έτος της συγχώνευσης του 9ου και του 19ου δημοτικού σχολείου Αγρινίου. Φέτος και αφού το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη όλα τα δεδομένα της υπόθεσης λογικά θα πρέπει να αποφασίσει επιτέλους αν θα συγχωνεύση ή όχι τα δύο σχολεία.

Αντ΄αυτού σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον παρακολουθούμε την ίδια διένεξη με πέρυσι, ανάμεσα στη δημοτική παράταξη “Ανατροπή Τώρα” και τον διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που τυγχάνει και σύμβουλος της παράταξης Παπαναστασίου Χρ. Κολοβό. Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αφού χρέωσε στον Χρήστο Κολοβό πως μεθοδεύει τη συγχώνευση «με δόλιο τρόπο», ζητούσε επιτακτικά από τον ίδιο να ξεκαθαρίσει το ποια θα είναι η εισήγησή του. Λες και η όποια υπηρεσιακή εισηγήση είναι δεσμευτική για το Υπουργείο. Λες και ο Χρ. Κολοβός, ως λειτουργός της δημόσιας εκπαίδευσης, που πληρώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο, είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί στην οποία δημοτική παράταξη… Από την άλλη η “Ανατροπή Τώρα” καμώνεται πως σε αυτήν οφείλεται η αναστολή που δόθηκε πέρυσι στη συγχώνευση και στη συνάντησή της με τον αναρμόδιο για το θέμα Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Παυσανία Παπαγεωργίου… Παραλογισμός!

Και κάπου εδώ αναρωτιέται κανείς, μήπως τελικά έχουμε Κυβέρνηση “Ανατροπή Τώρα” με Υπουργό Παιδείας τον Χρ. Κολοβό;