Μήπως να εξέταζαν πρώτα αν είναι λειτουργικό το έργο ύδρευσης (από το Καστράκι) των οικισμών της Τριχωνίδας;

Τον κίνδυνο να περικοπούν χρηματοδοτήσεις έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, αν δεν γίνεται αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, με επιστολή που απέστειλε σε όλους τους φορείς υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ. «Επειδή τον τελευταίο καιρό έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας δημοσιεύσεις στον τύπο για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις στις οποίες δεν γίνεται ρητή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διαρθρωτικό Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, σας παρακαλούμε όπως στο εξής, σε κάθε διαφημιστική ή ενημερωτική δράση που υλοποιείτε για συγχρηματοδοτούμενο έργο, να τηρείτε όλες τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας» τονίζεται μεταξύ άλλων στη σχετική επιστολή.

Και η απειλή της περικοπής των χρηματοδοτήσεων προκύπτει με βάση τον ευρωπαϊκό κανονικό (ΕΚ 1303/2013) σχετικά με τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ε.Ε. Μήπως όμως θα έπρεπε οι μπουνταλάδες οι Ευρωπαίοι -γιατί κι αυτοί είναι ολίγον μπουνταλάδες- να εξετάσουν πρωτίστως αν τα έργα που κατασκευάζουμε μέσω ΕΣΠΑ είναι λειτουργικά; Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουν π.χ. αν και κατά πόσο είναι λειτουργικό το έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ από τη δημοτική αρχή Μοσχολιού για τον αγωγό ύδρευσης μέχρι τους οικισμούς της Τριχωνίδας, με σκοπό να υδροδοτηθούν με νερό από το Καστράκι;