Θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την ύδρευση των Οινιαδών από τις πηγές Αγ. Δημητρίου

Με ομόφωνη απόφασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ύδρευση ΔΕ Οινιαδών από τις πηγές Αγίου Δημητρίου Πενταλόφου».

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου (ΔΕΥΑΜ).
H θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην συνολική πορεία του έργου, το οποίο συνοπτικά περιλαμβάνει «έργα υδροληψίας, αντλιοστάσιο, καταθλιπτικό αγωγό συνολικού μήκους 5,6 χλμ, δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος συνολικού όγκου 1.000 κ.μ. και δίκτυο αγωγών διανομής συνολικού μήκους 12,5 χιλιομέτρων».

Θα εξυπηρετήσει δε με παροχή απαραίτητων ποσοτήτων νερού προς κάλυψη αναγκών τις περιοχές Νεοχωρίου, Μαγούλας, Κατοχής, Μάστρου και Πλατάνια.