Α social hug

Koυιζ για ψαγμένους και υποψιασμένους

Ας υπάρχουν για παράδειγμα αυτή την εποχή άνθρωποι που οδηγούνται ενώνπιον των δικαστικών αρχών γιατί έκλεβαν ρεύμα… Άνθρωποι υπεράνω υποψίας και φαινομενικά τουλάχιστον με οικονομική επιφάνεια που δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο…

“Μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια σε ανθρώπους χωρίς να είναι ενταγμένοι στις κοινωνικές δομές”
“Μια αγκαλιά είμαστε”

Κι ας χρηματοδοτούνται οι κοινωνικές δομές με χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών, εμείς όμως δεν είμαστε μ@λ@κες να εφαρμόσουμε τα κριτήρια των Ευρωπαίων, θα κάνουμε την πολιτική μας, θα στήσουμε το μαγαζάκι μας…