Τα επίχειρα μιας προκήρυξης που πήγε σχεδόν στο βρόντο

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προσλάμβανε τρεις ψυχιάτρους, αντί για καρδιολόγους, παθολόγους και άλλες αναγκαίες ειδικότητες

Για 23-25 μέρες τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ούτε οι 2 ειδικευμένοι ιατροί στο πρόγραμμα εφημεριών, 1 για την Παθολογική Κλινική και 1 για το ΤΕΠ, όπως η ίδια η Διοίκηση προτείνει και θεωρεί ως τον ελάχιστο αριθμό ειδικευμένων ιατρών για στοιχειωδώς ασφαλή εφημέρευση.

Αυτά γίνονται στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπως καταγγέλλει το προσωπικό της κλινικής. Και όλα αυτά, την περιόδο που έγιναν κάποιες προσλήψεις, αλλά αρκετές από αυτές δεν έγιναν στοχευμένα εκεί που υπήρχαν μεγάλες και επείγουσες ανάγκες. Όπως έστρωσαν όμως στην Κυβέρνηση, ας κοιμηθούν. Γιατί όταν στηλιτεύαμε την κατανομή των θέσεων στην προκήρυξη μόνιμων προσλήψεων του 2016, όπου κρίθηκε… σκόπιμο να δοθούν τρεις θέσεις για ψυχιάτρους για να δημιουργηθεί Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο Αγρίνιο, κάποιοι στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ δεν άκουγαν… Προφανώς η προκήρυξη αυτή έγινε με άλλα κριτήρια, ίσως να έπρεπε να καλυφθούν τα “δικά μας παιδιά”… Πάντως δεν έγινε με βάση τις άμεσες ανάγκες…