15 ειδικότητες θα λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Αγρινίου

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δημοσίου ΙΕΚ Αγρινίου οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το Χειμερινό εξάμηνο 2018Β. Αναλυτικά οι 15 αυτές ειδικότητες που έλαβαν έγκριση είναι οι εξής:

1. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
2. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
3. ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)
8. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
9. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
10. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
12. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
15. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαδικασία εγγραφής νέων καταρτιζομένων
Στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αγρινίου υπάρχουν και οδηγίες σχετικά με την αίτηση εγγραφής στις παραπάνω ειδικότητες. Συγκεκριμένα:
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως την Παρασκευή 14-09-2018 μέχρι τις 20:00 μμ, στo ΔΙΕΚ Αγρινίου, για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ Αγρινίου οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Aίτηση εγγραφής.
Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι άλλα πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην προσωρινή αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται εδώ.
Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).