Νέο ΔΣ στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

΄΄ Αρχαιρεσίες 2018 – Σύνθεση Δ.Σ.΄΄

1.- Σας γνωρίζουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως προέκυψε, ύστερα από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 17-10-2018 σύμφωνα με την Αριθ. 07/2018/17-10-2018 πράξη Γενικής Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης, καθώς και τη συγκρότηση αυτού σε σώμα, ως κάτωθι:
ΤΑΦΙΑΔΗΣ Νικόλαος Πρόεδρος
ΠΑΠΠΑ Ευανθία Αντιπρόεδρος
ΤΑΜΠΑΚΗ Κοραλία Γενική Γραμματέας
ΒΑΣΣΗΣ Βασίλειος Ταμίας
ΙΩΑΝΝΟΥ Θεοδώρα Μέλος
ΠΑΛΙΟΥΡΑ Μαρία Μέλος
ΧΑΝΤΖΗ Κορίνα Μέλος
Αναπληρωματικά μέλη :
α)ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
β)ΣΚΑΛΙΣΤΗ Έρια
γ)ΣΑΞΑΜΗ Γεωργία
Αντιπρόσωπος στην Ένωση Γονέων Δήμου Αγρινίου
ΤΑΦΙΑΔΗΣ Νικόλαος με αντικαταστάτη την ΠΑΠΠΑ Ευανθία
2.- Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η διάρκεια θητείας του Δ.Σ. δυνάμει άρθρου 17 του καταστατικού είναι διετής.
3.- Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ευελπιστούμε, όπως επιβάλλεται , στην μεταξύ μας αγαστή & δημιουργική συνεργασία.

Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Ταφιάδης Νικόλαος Ταμπάκη Κοραλία