– Απ’ εδώ θα ‘ρθουν να μας συγχαρούν που φτιάξαμε το δρόμο