Ενημερωτική εκδήλωση για τον G.D.P.R. από το Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος (Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε) σας προσκαλεί στην Ενημερωτική Εκδήλωση που διοργανώνει την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:30 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με θέμα
«Νέος κανονισμός 2016/679 (Ε.Ε) περί Προσωπικών Δεδομένων G.D.P.R.» με εισηγητή τον κ. Τσελεμπάνη Βασίλειο, Διευθυντή Νομικού Τμήματος DAS Hellas
«Οδηγία για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση I.D.D για ασφαλιστικά γραφεία» με εισηγήτρια την κ. Χαμπάκη Μυρτώ, Διεθνή Porjects Ομίλου ARAG ARAG&Solvency ΙΙ.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.