Συνεργασία Κέντρου Πρόληψης «Οδυσσέας» και της ΚΟΙΠΑ του δήμου Αγρινίου

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΟΚΑΝΑ σύναψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας & Δικτύωσης με το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου (ΚΟΙΠΑ)
Ανάγκη & σκοπός του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί η ενίσχυση και ενδυνάμωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δομής ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του Δήμου Αγρινίου.
Στα πλαίσια της σύζευξης αυτής θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι δράσεις:
• Συμβουλευτική Γονέων με θέμα «Μαθαίνοντας από ένα αλλιώτικο πλάσμα», κλειστή ομάδα ενδυνάμωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των γονέων παιδιών με αναπηρία.
• Ομάδα Εποπτείας & Διαχείρισης burn-out του Προσωπικού του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Αγρινίου.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» Dr ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΠΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ