– Ο διευθυντής που είναι; Αυτόν θέλω στη φωτογραφία!