Με Κότσαλο η νέα σύνθεση των αντιδημάρχων του δήμου Μεσολογγίου

Ο δήμαρχος Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος προχώρησε σε αιφνιδιαστική ανακοίνωση του σχήματος των αντιδημάρχων. Στο νέο σχήμα προστίθεται ο Αγαθάγγελος Κότσαλος που παραιτήθηκε πριν από μήνες από τη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Είναι και ο μόνος νέος αντιδήμαρχος που αντικαθιστά τον Σπύρο Ψιλογιάννη, ο οποίος θα προταθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Από το Γραφείο Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου γίνεται γνωστό ότι ανά τομέα αρμοδιότητας Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι κ.κ.:
1) Καραπαπάς Γεώργιος: Τεχνικών έργων, μελετών και πολεοδομικού σχεδιασμού
2) Σταράμος Παναγιώτης: Αισθητικής αναβάθμισης, καθαριότητας και Ανάπτυξης, με χωρική ευθύνη την Δ.Ε. Αιτωλικού
3) Σπυρίδων Καρβέλης με την ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
4) Παπαδόπουλος Γεώργιος: Χωρική ευθύνη Δημοτικής ενότητας Οινιαδών
5) Κότσαλος Αγαθάγγελος: θέματα Αγροτικής Οικονομίας, ανάπτυξης και καθημερινότητας.

Ο Δημοτικός σύμβουλος Ψιλογιάννης Σπυρίδων ορίζεται Εντεταλμένος σύμβουλος για τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο Αγαθάγγελο Κότσαλο. Επίσης, θα προταθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού. Επίσης ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού ο κ. Λάμπρος Σταθόπουλος. Σε προσεχές δημοτικό συμβούλιο, θα προταθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα τεθούν επικεφαλής των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Επίσης, θα γνωστοποιηθεί και ο ορισμός των λοιπών Εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων.