– Και εκλογές όχι πριν το Μάϊο, Αλέξη, γιατί αλλιώς δεν με βλέπω καλά