– Το σκέφτομαι, Γιώργο μου, αν και δεν ήσουν φρόνιμος, μπορεί και να στηρίξω