Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Δήμου Αγρινίου συμπαρίσταται στον αγώνα των εκπαιδευτικών

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Ε.Σ.Γ.Κ.Α.)

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Αγρινίου συμπαρίσταται στον δίκαιο αγώνα των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το νέο σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών.
Ζητάμε την πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έτσι ώστε τα σχολεία να λειτουργούν κανονικά από την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς χωρίς κενά και χωρίς καμία διδακτική ώρα χαμένη.

Για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αποστόλης Γούναρης Κώστας Τσόλκας