– Ο Panos καλά θα τη βολέψει στας Ευρώπας, με εμάς τι γίνεται;