Δρομολογούνται από την Περιφέρεια οι δρόμοι Διασελλάκι – Πέρκος και Δρυμώνας – Νεροσυρτής

Έργα δύο εκατομμυρίων για ορεινό οδικό δίκτυο του δήμου Θέρμου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ψήφισε σήμερα υπέρ της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για δύο νέα έργα που εντάχθηκαν στη ΣΑΕΠ 001 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και αφορούν στην «Βελτίωση του Δρόμου Διασελλάκι – Πέρκος» και συγκεκριμένα την Α΄ φάση του έργου, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και την «Βελτίωση του δρόμου Δρυμώνας – Νεροσυρτής» για την Β΄ φάση, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ.