Είναι αργά πια για προετοιμασίες

Συνεδρίασε μας είπε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για πρώτη φορά η Περιφερειακή Ομάδα Διοίκησης Έργου που έχει ως αντικείμενο “τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη μεταφορά των μαθητών”. Μας είπε επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πως είναι η πρώτη στη χώρα που δημιούργησε πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων σε σχέση με τη μεταφορά μαθητών, σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Όλα αυτά έρχονται εκ των υστέρων και αφού είδαμε μαθητές να μεταφέρονται σε καρότσες αγροτικών μέχρι το Νοέμβριο. Αναρωτιέται πραγματικά κανείς αν αυτή η πλατφόρμα αρκεί για να άρει τα γραφειοκρατικά και τα νομικά εμπόδια, που επικαλέστηκε η Περιφέρεια όταν επιχείρησε να δικαιολογήσει αυτές τις εικόνες. Προφανώς και όχι, αφού η συγκεκριμένη πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων λειτουργεί από το 2015 αλλά το πρόβλημα δεν επιλύθηκε…

Η Περιφέρεια θέλει τώρα να μας πείσει ότι προετοιμάζεται έγκαιρα για την μεταφορά μαθητών της επόμενης σχολικής χρονιάς, η ουσία όμως είναι ότι προετοιμάζεται πολύ αργά.