Μειωμένη η εξαγωγική δραστηριότητα της Δυτικής Ελλάδας

Τη μελέτη για τη «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια» πραγματοποίησε για μία ακόμη χρονιά το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ για το διάστημα 2013-2017, με τα αποτελέσματα να παρέχουν μία καθολική εικόνα αναφορικά με την εξωστρέφεια των ελληνικών περιφερειών.

Επίδοση-ρεκόρ σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών το 2017 καθώς ανήλθαν στο ποσό των €28,5 δις. έναντι €25,2 δις. το 2016 με την αύξηση να ανέρχεται σε 13,3%, ήτοι €3,3 δις. Η σημαντική αυτή πρόοδος ωστόσο συνοδεύτηκε με εξίσου σημαντική αύξηση των εισαγωγών κατά €6,0 δις. (ήτοι 13,8%) καθώς αυτές ανήλθαν σε €49,1 δις. το 2017 έναντι €43,1 δις. το 2016. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών για το 2017 παρέμεινε ελλειμματικό ανερχόμενο σε €20,6 δις. έναντι €18,0 δις. το 2016, με τη αύξηση να διαμορφώνεται στα €2,6 δις. (ήτοι 14,5%).

Σύμφωνα με την έκθεση η Δυτική Ελλάδα στο διάστημα μεταξύ των ετών 2016 -2017 σημείωσε τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή, κατά 7,3% και κατά 4,9% χωρίς να υπολογίζονται τα πετρελαιοειδή. Τη στιγμή μάλιστα που οι περισσότερες περιφέρειες της χώρας αύξησαν τις εξαγωγές τους. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει το 1,8% των ελληνικών εξαγωγών και για το 2017, αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, η περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει κατά 2,6% στις εθνικές εξαγωγές.

Συνοπτικά η Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση καταγράφει:
Εξαγωγές
2017: 1,8% μερίδιο εξαγωγών
Ετήσια μεταβολή 2016-17: -7,3%
Εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές % περιφ. ΑΕΠ) 2015: 6,3%
Εισαγωγές
2017: 0,8% μερίδιο εισαγωγών
Ετήσια μεταβολή 2016-17: -3,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο(πλεόνασμα)
Ετήσια μεταβολή 2016-17: -17,0%
Δείκτης επικάλυψης(εξαγωγές/εισαγωγές) 2017: 131,0%

Εξωτερικό εμπόριο περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(ποσά σε εκατ. €) 2017 2016 2015 2014 2013
Εξαγωγές 508,5 548,3 514,9 463,8 501,1
Εισαγωγές 388,1 403,1 450,4 385,3 384,4
Εμπορικό Ισοζύγιο 120,4 145,1 64,4 78,4 116,8
Εξαγωγές/Εισαγωγές 131,0% 136,0% 114,3% 120,4% 130,4%