Απ. Κατσιφάρας: Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που δουλεύουν, σε αυτούς που έχουν όραμα

«Η Περιφερειακή Αρχή έχει όραμα, έργο, στρατηγική και σχέδιο. Είναι αποτελεσματική και στην διεκδίκηση και στην υλοποίηση. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς, που δουλεύουν, σε αυτούς που νοιάζονται, σε αυτούς που έχουν όραμα. Ανήκει πραγματικά σε αυτούς που παράγουν έργο» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.Κάνοντας τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2018, ο Περιφερειάρχης έκανε εκτενή αναφορά στην σημαντική αύξηση των δημοσίων εσόδων που έφθασαν τα 55 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χάρη στην αποτελεσματικότητα των διεκδικήσεων. Αναφέρθηκε επίσης στην υλοποίηση σημαντικών έργων που εκκρεμούσαν για χρόνια, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την ολοκλήρωση και λειτουργία της Μικρής Περιμετρικής της Πάτρας.

Το συνολικό έργο της Περιφερειακής Αρχής παρουσιάστηκε με αντίστοιχα βίντεο που αφορούσαν τους τομείς: Προσπελασιμότητα, Περιβάλλον, Τουρισμός, Η Περιφέρεια στην Ευρώπη, Αστικές Αναπλάσεις, Κοινωνικές Δομές και Προαγωγή Υγείας. «Είμαστε υπερήφανοι για ό,τι καταφέραμε με μια αδαμάντινη διαχείριση» πρόσθεσε ο κ. Κατσιφάρας επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητα και το έργο αξιολογούνται θετικά από την ίδια την κοινωνία. «Είμαστε μπροστάρηδες, διεκδικητικοί και μάχιμοι. Αντιπροσωπεύουμε μια άλλη πολιτική σχολή.Λειτουργούμε με συνέπεια και καθαρή ματιά στο μέλλον. Δεν μας ταιριάζει το καταγγελτικό ύφος και η αδράνεια» τόνισε ο κ. Περιφερειάρχης. Στον Απολογισμό Πεπραγμένων 2018 αναλύθηκαν οι ενέργειες, οι δράσεις, η υλοποίηση τους και τα αποτελέσματα αυτών. Η ολοκληρωμένη στρατηγική που ακολούθησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εξειδικεύεται στις ενότητες:
• «Καθημερινότητα του Πολίτη»
• «Επόμενη Μέρα»
• «Διεκδικήσεις»
• «Θεσμικές Πρωτοβουλίες»
• «Ψηφιακή Περιφέρεια»
• «Ενεργειακή Περιφέρεια»
• «Αγροτική Πολιτική»
• «Τουρισμός»
• «Η εξέλιξη των υποδομών»
• «Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση – Εθελοντισμός και Συνεργασίες»
• «Η Περιφέρεια στην Ευρώπη»
• «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct».
Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους Αντιπεριφερειάρχες για τη συμβολή τους στο αποτέλεσμα, όπως επίσης τα στελέχη της Διοίκησης, τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων Εποπτευόμενων Φορέων, την Εκτελεστική Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αποτελούν τα θεμέλια και τον κορμό αυτού του έργου.