Η λάμπα, λέει, συμβολίζει την καθοδήγηση, άλλως ειπείν θα σας αλλάξω τα φώτα