Υπάλληλοι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας: Να μη διαμελιστεί το Ίδρυμα εκτός Δυτικής Ελλάδας

Μας εμφανίζουν ως το ανεπιθύμητο Ίδρυμα, εικόνα μειωτική και προσβλητική

Την αγωνία της για το μέλλον του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και τον προβληματισμό για την κατάληξή του, διατυπώνει, με ψήφισμά της η Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος, σχετικά με τα ατέρμονα σενάρια στις εξελίξεις των συνεργειών στην Ανώτατη Εκπαίδευση και υπογραμμίζει τα εξής:

Εικόνα μειωτική και προσβλητική για ένα εμβληματικό Ίδρυμα: Από την μέχρι τώρα σχηματισθείσα δημόσια εικόνα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, μας εμφανίζουν ως το ανεπιθύμητο Ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εικόνα μειωτική και προσβλητική για ένα εμβληματικό Ίδρυμα που αποτελεί διαχρονικό πόλο έλξης πληθώρας φοιτητών από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και όλη τη χώρα. Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας είναι ένα από τα ελάχιστα Ιδρύματα που πρωτοπορεί και έχει εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού, με περιγράμματα θέσεων εργασίας και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθιστώντας το άρτιο από διοικητικής άποψης.

Αιτήματα: Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω απαιτούμε:
• Συμμετοχή εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στις διαπραγματεύσεις της συγχώνευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
• Να μη διαμελιστεί το Ίδρυμα εκτός περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Διασφάλιση Ισονομίας για όλους τους Φοιτητές, ενιαίο πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου ανά επιστημονικό αντικείμενο.
• Διασφάλιση όλου του διοικητικού προσωπικού, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν εργάζεται.
• Διασφάλιση της λειτουργίας και της πλήρης αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Ελλάδας.
• Διασφάλιση παραμονής των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο που υπηρετούν σήμερα, εκτός αν οικειοθελώς επιθυμούν είτε την μετακίνησή τους σε άλλο εργασιακό χώρο είτε την μετάταξή τους σε άλλη υπηρεσία, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων.
• Διασφάλιση της αξιοκρατικής αξιοποίησης όλου του διοικητικού προσωπικού.