Θα έχετε Γεωπονική και θα είναι σαν να μην έχετε

Τι εξήγγειλε η Κυβέρνηση στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Αιτωλοακαρνανία; Ίδρυση Γεωπονικής Σχολής. Μάλιστα. Τι προβλέπει το σχέδιο Γραβρόγλου; Ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών που περιλαμβάνει έξι Τμήματα: τρία στο Μεσολόγγι, δύο στο Αγρίνιο και ένα στην Αμαλιάδα.

Στο Αγρίνιο προβλέπεται η ίδρυση Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Τμήματος Γεωργικής Βιοτεχνολογίας. Στο Μεσολόγγι προβλέπεται η ίδρυση Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής και Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Όμως το Τμήμα Γεωπονίας προβλέπεται στην Αμαλιάδα… Αυτό σημαίνει περίπου ότι “θα έχετε Γεωπονική στην Αιτωλοακαρνανία και θα είναι σαν να μην έχετε”…

Μπορεί αυτό να ακούγεται λιγάκι υπερβολικό… Ίσως! Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι το Υπουργείο αφήνει στην ευχέρεια των Πρυτανικών Αρχών να συνεκτιμήσουν υποδομές και προσωπικό και να αποφασίσουν, αν θα λειτουργήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά ή από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα Τμήματα “Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων” και “Γεωργικής Βιοτεχνολογίας”, που προβλέπεται να ιδρυθούν στο Αγρίνιο… Τότε σίγουρα μέχρι το 2020-2021 το Αγρίνιο δεν θα έχει Γεωπονική ούτε στα ψέματα…