Η αιτία των αποχωρήσεων δεν μπορεί να ήταν η ουσία του θέματος

Η αιτία των αποχωρήσεων από τη χθεσινή τελευταία πριν τις εκλογές συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου δεν ήταν προφανώς η ολιγόμηνη παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την μελέτη αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου Στράτου.

Γιατί πολύ απλά αυτή η ιστορία για τη μελέτη του αρχαίου θεάτρου Στράτου “τρέχει” από την περίδο Μοσχολιού… Εξάλλου όταν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας στέλνει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης στις 05-04-2019, δηλαδή πριν 20 μέρες, δεν μπορεί κανείς να κατηορήσει τη δημοτική αρχή για το χρόνο που το θέμα εισήλθε στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Εκτός κι αν κάποιος δεν θέλει να ολοκληρωθεί η μελέτη, η οποία έχει ουσιαστικά παραδοθεί και απομένει μόνο το οικονομοτεχνικό της σκέλος…