Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα αγωγής υγείας

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν για το έτος 2018-2019 τα προγράμματα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Οι αναλυτικοί θεματικοί άξονες, το αντικείμενο, οι σχολικές μονάδες και ο μαθητικές πληθυσμός που συμμετείχε παρατίθενται παρακάτω:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2018-2019
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α.: E-BUG – Γνωρίζω κι αντιμετωπίζω τα μικρόβια
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 5
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :430
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΟΛΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Επισκέπτρια Υγείας)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Δ.:ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:12
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :225
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΚΗ ΟΛΓΑ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ)
ΛΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜ.Β’)
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Β.: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :330
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜ.Α’)
ΧΑΡΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΤ.: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 5
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :932
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΒΕΛΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ)

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»