Εμείς που δεν είμαστε υποψήφιοι μπορούμε να βάζουμε και κανένα αυτογκολ