Στο ΕΣΠΑ ψηφιακές εφαρμογές για την πολιτιστική διαδρομή στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Θα παρουσιάζονται στους επισκέπτες του νέου αρχαιολογικού μουσείου στο Μεσολόγγι
Στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ εντάχθηκε το έργο που αφορά την «Πολιτιστική διαδρομή γύρω από την περιοχή λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού με χρήση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών». Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έργο που θα υλοποιήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας στο νέο αρχαιολογικό μουσείο που δημιουργείται στο Μεσολόγγι στο Ξενοκράτειο κτίριο. Το έργο θα αφορά ψηφιακές εφαρμογές που θα παρουσιάζονται στο Κέντρο Πληροφόρησης των επισκεπτών του αρχαιολογικού μουσείου στο Ξενοκράτειο.

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικής διαδρομής/ών αφηγηματικού χαρακτήρα γύρω από τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού με σταθμούς σε στοιχεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία θα αναπτύσσεται μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Μέσω των ψηφιακών εφαρμογών αυτών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της
Πράξης θα παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών, με διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης, που θα κατευθύνουν τον επισκέπτη στη φυσική επίσκεψη των σταθμών των διαδρομών ή θα του παρέχουν τη δυνατότητα εικονικής επίσκεψης μέσω ψηφιακών μέσων.

Η Πράξη αφορά στα ακόλουθα:
Α) Τεκμηρίωση – σχεδιασμό πλέγματος διαδρομών – συγγραφή κειμένων, μεταφράσεις
Β) Φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία υλικού
Γ) Δημιουργία διαδικτυακού portal διαδρομής με: α) εξειδικευμένη πληροφόρηση για τα αξιοθέατα, β) ψηφιακούς χάρτες παρουσίασης των διαδρομών, γ) πληροφορίες για πολιτιστικές εκδηλώσεις, δ) πληροφορίες για θεματικές και δράσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ε) δυνατότητα περιορισμένης εικονικής περιήγησης σε επιλεγμένα μνημεία (με την αξιοποίηση ήδη διαθέσιμου υλικού), στ) διασύνδεση με ιστοσελίδες ευρύτερου και τοπικού ενδιαφέροντος, ευρέως διαδεδομένες ταξιδιωτικές πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα.
Δ) Διαμόρφωση της αίθουσας 4 ισογείου Ξενοκρατείου Μουσείου στο Μεσολόγγι, σε Κέντρο Πληροφόρησης της Πολιτιστικής Διαδρομής (ανάπτυξη περιεχομένου, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού):
α) Εγκατάσταση πολυμεσικής εφαρμογής με οκτώ θεματικές ενότητες. Στην εφαρμογή θα γίνει χρήση τεχνολογιών αιχμής και διαφορετικών μέσων (QR codes, tablet και AR ή/και τεχνολογία τύπου kinect) (φωτογραφίες, κείμενα, πανοραμικές λήψεις, βιντεολήψεις).
β) Παραγωγή βιντεοπροβολής διάρκειας 15΄ για την περιοχή της Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού που θα προβάλλεται σε σταθερή οθόνη σε loop, ή σύντομων επιμέρους ντοκιμαντέρ διάρκειας 5-7΄ για θέματα της ίδιας περιοχής τα οποία θα προβάλλονται εναλλακτικά.
Ε) Εφαρμογές για κινητά και έξυπνες φορητές συσκευές με την προτεινόμενη διαδρομή/διαδρομές και το αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό. Θα είναι προσβάσιμες μέσω native apps (iOS & Android) και θα διατίθενται δωρεάν από τα ανάλογα appstore για smartphones, ενώ θα αντλούν στοιχεία από το website και την πολυμεσική εφαρμογή του Κέντρου Πληροφόρησης.

Παραδοτέα πράξης:
α) Ιστοσελίδα πολιτιστικής διαδρομής
β) Κέντρο Πληροφόρησης επισκεπτών στο Ξενοκράτειο με πολυμεσική και πολυθεματική εφαρμογή και σταθερή βιντεοπροβολή ή μικρότερα ντοκιμαντέρ
γ) Εφαρμογές για κινητά και έξυπνες φορητές συσκευές με την προτεινόμενη διαδρομή/ διαδρομές.
δ) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός