Μαστίγιο και το καρότο… για τους αντί

Παντοδύναμοι μοιάζουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες στον τροποποιημένο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη “Κλεισθένη”. Πλέον οι αντιδήμαρχοι και οι αντιπεριφερειαρχές θα μπορούν να αντικαθίστανται κάθε 12 μήνες.

Αυτό γίνεται αυτόματα ένα εργαλείο στα χέρια του εκάστοτε δημάρχου ή περιφερειάρχη, προκειμένου να αξιοποιούν τα μέλη των παρατάξεων τους, διατηρώντας έτσι και τη συνοχή των παρατάξεων τους, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο όπου δεν θα υπάρχουν περιθώρια για “απώλειες”… Επιπλέον αυτό γίνεται και ένα μέσο, προκειμένου οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να απαιτούν πιο επιτακτικά παραγωγή έργου από τα πρόσωπα, στα οποία εμπιστεύονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Αυτή η διάταξη εν ολίγοις θα είναι το μαστίγιο και το καρότο…