Συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου, που θα γίνει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 5 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πινακοθήκης Μεσολογγίου (Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης σε όσα από τα παρακάτω θέματα χρειάζεται:

Ενημέρωση για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Κοινότητας.
Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου.
Ενημέρωση για συναντήσεις του πρώτου δεκαημέρου με αρχές, φορείς, συλλόγους της πόλης του Μεσολογγίου.
Ενημέρωση για θέματα πολιτικής προστασίας (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες)
Ενημέρωση για το Γραφείο της Κοινότητας Μεσολογγίου (ώρες λειτουργίας, υποδοχή κοινού).
Ενημέρωση για πρόταση-γνωμοδότηση επισκευής τμήματος αιγιαλού Τουρλίδας Μεσολογγίου (Δυτικός βραχίονας, αιτία:επικινδυνότητα σημείου, ασφάλεια πολιτών).
Ενημέρωση για πρόταση άμεσης επισκευής της εξωτερικής πόρτας στο ΚΑΠΗ Μεσολογγίου (αιτία: επικινδυνότητα σημείου, ασφάλεια πολιτών)
Ενημέρωση-συζήτηση για τον κανονισμό Κοινόχρηστων χώρων (καταπάτηση πεζοδρομίων και δημοτικού πρασίνου).
Ενημέρωση για πρόταση προς Πνευματικό Κέντρο για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών.
Ενημέρωση για πρόταση ενεργοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος Κυριαζή (πρώην 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, Επαγγελματική Σχολή).
Ενημέρωση για πρόταση διόρθωσης της ονομασίας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010 και ορθή χρήση της ονομασίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με αίτημα σωστής καταχώρησης σε εθνικά και διεθνή μέσα.
Ενημέρωση για ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Europe for Citizens-Ευρώπη για τους Πολιτες)
Προετοιμασία προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Μεσολογγίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΔΑΣΚΑΛΗ