Λίμνη Τριχωνίδα (Αμπάρια)

Φωτογραφίες: Γιώργος Καρδαράς

Λίμνη Τριχωνίδα (Αμπάρια)