-Να μην κολλήσω νεοφιλελευθερισμό, εγώ, ο προοδευτικός