Τι κορονοϊό; Εμείς έχουμε κρατισμό, προοδευτισμό, δημοκρατισμό και οραματισμό!