Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Ξεκινά και πάλι την παραγωγή, αβέβαιο το 2020

Πτώση 20% με 25% στον όγκο εργασιών αναμένει για φέτος η διοίκηση της Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η εταιρεία σταμάτησε την λειτουργία του εργοστασίου της για δύο μήνες, από 18 Μαρτίου έως 18 Μαΐου, ενώ η παραγωγή σε πλήρη δραστηριότητα ξεκίνησε και πάλι από την 1η Ιουνίου.

“Κατά τους πρώτους δυόμιση μήνες του 2020 η εταιρεία λειτουργούσε στο 100% της δυναμικότητάς της (capacity) και εμφάνιζε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα”, αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για το 2019.Από τα μέσα Μαρτίου και πριν την ανακοίνωση μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, η εταιρία αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου από την 18η έως και τις 31η Μαρτίου, διάστημα και για το οποίο κατέβαλε στο προσωπικό τη μισθοδοσία στο σύνολό της. Εν τω μεταξύ ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση προγράμματα στήριξης εργαζομένων σε εταιρείες που πλήττονται από την πανδημία , στα οποία η εταιρεία συμμετείχε, θέτοντας την πλειονότητα του προσωπικού σε προσωρινή αναστολή εργασιακής σχέσης.

Οι εκτιμήσεις για το 2020

Η διοίκηση Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου αναφέρει ότι οι προοπτικές για το 2020 είναι δύσκολο να αποτυπωθούν, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετιζόμενη με την εξέλιξη της πανδημίας και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στην οικονομία. “Η μείωση της κατανάλωσης σε προϊόντα ένδυσης είναι αναμενόμενη λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων και του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος. Έχοντας κατά μέσο όρο “μπει στην καραντίνα”’ για δύο μήνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η μείωση του όγκου εργασιών της εταιρείας μας κατά 20-25% είναι αναμενόμενη. Καθοριστική περίοδος για την περαιτέρω εξέλιξη είναι το Φθινόπωρο του 2020”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Επένδυση για την αύξηση της παραγωγής

Η εταιρεία το 2019 ολοκλήρωσε το σχεδιασμό της επένδυσης που αφορά σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό βιομηχανικού εξοπλισμού της και αναμένει την έγκριση των τροποποιήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία. Με βάση το σχεδιασμό η υλοποίηση θα ξεκινούσε τον Ιούνιο του 2020 και η έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας θα ξεκινούσε το Φεβρουάριο του 2021 το αργότερο. Πλέον , με την υφιστάμενη κατάσταση όπως δημιουργήθηκε μετά την έλευση της πανδημίας του Covid19, οι όποιες αποφάσεις θα επανεξεταστούν το Φθινόπωρο του 2020 και η υλοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2021.

Θετικές οι μακροπρόθεσμες προοπτικές

Πάντως η διοίκηση της εταιρίας αναμένει ότι μακροπρόθεσμα η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση, “καθώς αποτελεί αξιόπιστο παραγωγό βαμβακερών πρώτων υλών σε μια αγορά που θα έχει αυξημένες απαιτήσεις σε προδιαγραφές και εξασφαλισμένους χρόνους παράδοσης”.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι αλυσίδες παραγωγής δοκιμάστηκαν και οι προτεραιότητες στην επιλογή προμηθευτή αλλάζουν. “Το κριτήριο του “πιο φτηνού” δεν αποτελεί πλέον τον μοναδικό παράγοντα στην επιλογή του συνεργάτη. Με αργό αλλά σταθερό ρυθμό αλλάζουν και οι προτιμήσεις των καταναλωτών και στρέφονται σε πιο φιλικά για το περιβάλλον προϊόντα, υψηλότερης ποιότητας και αντοχής , με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και κατασκευασμένα με σεβασμό στον εργαζόμενο από εταιρείες που ακολουθούν standards βιώσιμης – αειφόρου ανάπτυξης με βάση το ευρωπαϊκό – ελληνικό βαμβάκι”, αναφέρεται στην οικονομική έκθεση.

πηγή : capital.gr