Το φράγμα και η σήραγγα Λυσιμαχίας [HDvideo]

Bίντεο: Ανδρέας Κουτσοθανάσης

Η λίμνη Λυσιμαχία βρίσκεται νότια της πόλης του Αγρινίου με επιφάνεια 13,2 km2,περίμετρο περίπου 17 km και μέγιστο βάθος μόλις στα 9 m. Στα ανατολικά, ακριβώς δίπλα της, βρίσκεται η άλλη λίμνη του μεγάλου Αιτωλικού Πεδίου, η Τριχωνίδα, με την οποία αποτελεί ένα ενιαίο οικοσύστημα. Παλαιότερα οι δύο λίμνες ήταν εντελώς ενωμένες και αποτελούσαν έναν πλούσιο υγροβιότοπο.
Μετά την κατασκευή της εθνικής οδού, που διέρχεται ανάμεσα από τις δύο λίμνες και διάφορα αρδευτικά έργα που ακολούθησαν, η επικοινωνία ανάμεσα τους γίνεται μόνο μέσω ενός ελεγχόμενου καναλιού.
Η λίμνη αποτελεί υδρολογική συνέχεια της λίμνης Τριχωνίδας, δέχεται τα πλεονάζοντα νερά της με μια διώρυγα και χωρίζεται από αυτή με μια λωρίδα ξηράς. Η Λυσιμαχία έχει μετατραπεί σε ρυθμιστικό ταμιευτήρα νερού με μια σειρά από τεχνικά έργα (π.χ.σήραγγες, τάφροι).
Η Σήραγγα Λυσιμαχίας είναι το σημαντικότερο τεχνικό έργο του δικτύου που συνδέει τη βόρεια με τη νότια περιοχή του Κάτω Αχελώου και αποτελεί την πηγή υδροδότησης των ΤΟΕΒ της νότιας περιοχής (Μεσολογγίου, Νεοχωρίου, Κατοχής, Ευηνοχωρίου και μέρους του ΤΟΕΒ Λεσινίου).
Έχει συνολικό μήκος 6410 m επένδυση από οπλισμένο σκυρόδεμα, κυκλική διατομή διαμέτρου 5.20 m και καταλήγει στο βόρειο μυχό της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού.
Η κατασκευή της σήραγγας ξεκίνησε το 1960 και τελείωσε το 1972 και η συνολική δαπάνη κατασκευής ήταν 350 εκ. δρχ. περίπου (σε τιμές 1972).
Η είσοδος της Σήραγγας Λυσιμαχίας αποτελείται από δύο τοξωτά θυροφράγματα ακτίνας 10 m και ανοίγματος 6 m. Η συνολική δαπάνη των έργων της εισόδου σε τιμές 1978 ήταν 98 εκ. δρχ. περίπου.
Το φράγμα ξεκίνησε να λειτουργεί το 1981.