ΔΕΥΑ Αγρινίου: Συμβιβασμός για τις μισθολογικές διεκδικήσεις των εργαζομένων

Να συμβιβαστεί εξωδικαστικά αποφάσισε η ΔΕΥΑ Αγρινίου με τους εργαζομένους της, που δικαιώθηκαν στα δικαστήρια για τις μειώσεις στους μισθούς τους κατά 3% και 7% αντίστοιχα βάσει των νόμων 3833/2010 και 3845/2010.

Οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α Αγρινίου είχαν προχωρήσει σε αγωγές σχετικά με τις μειώσεις αποδοχών των νόμων 3833/2010 και 3845/2010 έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου για το διάστημα 2010-2012 και πρωτόδικες αποφάσεις από το Ειρηνοδικείο Αγρινίου για το διάστημα 2013-2016 που δικαιώνουν τους εργαζομένους της ΔΕΥΑ.

Επειδή τα ποσά οφείλονται από τη ΔΕΥΑ έντοκα και η καθυστέρηση στην εξόφλησή τους όσο και η έγερση νέων αγωγών για το μετέπειτα διάστημα επιβαρύνει την επιχείρηση με περιττά έξοδα, μιας και το νομικό ζήτημα έχει ήδη κριθεί από τον Άρειο Πάγο, προτάθηκε και κρίθηκε επωφελής για την Επιχείρηση ο εξώδικος συμβιβασμός. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ οφείλουν να επιστρέψουν ποσά που έλαβαν με προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις που όμως στη συνέχεια ανατράπηκαν σχετικά με τα έξοδα κίνησης, τα οποία και αναγνωρίζουν και δέχονται να συμψηφίσουν με οφειλές τις επιχείρησης προς αυτούς.
Με βάση τα παραπάνω, το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΑ πρότεινε και έγινε αποδεκτό από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ να παραιτηθούν οι εργαζόμενοι και η επιχείρηση από τη συνέχιση της δικαστικής διαμάχης, παραιτούμενοι από τόκους και έξοδα οι εργαζόμενοι για το διάστημα 2017 και μέχρι και σήμερα, τα οποία ποσά θα πρέπει να αναγνωρίσει η επιχείρηση ότι οφείλει και να τα καταβάλει, , ενώ θα πρέπει σε όσους εργαζόμενους μετά τον συμψηφισμό και τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές θα οφείλουν ακόμα προς την επιχείρηση να γίνει αποδεκτή μια ρύθμιση της οφειλής με ορισμό μηνιαίων δόσεων που θα εκκινεί από τον Ιανουάριο του 2021. Αντίθετα, όσοι εργαζόμενοι θα έχουν υπόλοιπο να λάβουν από την επιχείρηση θα πρέπει να τους καταβληθεί εφάπαξ και πάλι τον Οκτώβριο του 2020.

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου έλαβε την απόφαση να δεχθεί τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για όλες τις δικαστικές διενέξεις θεωρώντας πως η λύση αυτή είναι νόμιμη και προς το συμφέρον της επιχείρησης, αφού θα αποφύγει να καταβάλλει ένα σεβαστό ποσό για τόκους και δικαστικά έξοδα, καθώς και θα καταφέρει ανέξοδα να εισπράξει τα οφειλόμενα και αχρεωστήτως καταβληθέντα από την πλευρά των εργαζομένων.

Ειδικότερα, η ΔΕΥΑ αποφάσισε να δεχθεί την πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού για όλες τις δικαστικές διενέξεις με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1) Οι εργαζόμενοι να παραιτηθούν από όλες τις διεκδικήσεις έναντι της επιχείρησης έως τον Αύγουστο του 2020 η οποία θα είναι και η ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας.
2) Οι οφειλέτες προς την ΔΕΥΑΑ, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, θα επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν με τις προσωρινά εκτελεστέες αποφάσεις και αφορούσαν τα έξοδα κίνησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες χρεών που συνέταξε η υπηρεσία.
3) Οι εργαζόμενοι παραιτούνται από την διεκδίκηση των τόκων και την καταβολή των δικαστικών εξόδων για τις οφειλές της ΔΕΥΑΑ που αφορούν το διάστημα 2017-2020.
4) Οι εργαζόμενοι αποδέχονται τον συμψηφισμό των οφειλών τους προς την επιχείρηση με τα ποσά που τους οφείλει η επιχείρηση, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες που συνέταξε η υπηρεσία
5) Οι οφειλέτες προς την ΔΕΥΑΑ δηλαδή εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, θα εκκινήσουν την καταβολή των ποσών υπό την μορφή δόσεων την 1η Ιανουαρίου 2021 και το ύψος της δόσης θα ανέρχεται σε 100,00€ και είναι ανεξάρτητη άλλων οφειλών.
6) Η ΔΕΥΑΑ θα διενεργήσει την Εκκαθάριση των αποδοχών σύμφωνα με τον πίνακα χρεών, έως τα έτη 2012 τον Σεπτέμβριο 2020, και των ετών 2013 έως 30/6/20 τον Ιανουάριο του 2021, ώστε να αποδοθούν σταδιακά οι φόροι και εισφορές προς τα Δημόσια Ταμεία τα ποσά αναγράφονται στο Ισοζύγιο στους λογ.33.99.00 & 33.99.01.
7) Η καταβολή από την ΔΕΥΑΑ των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.
8) Η ΔΕΥΑΑ θα ενσωματώσει στις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων τα δεδικασμένα ποσά 7% και 3% τα οποία έχουν τελεσιδικίες.