Άκτιο – Αμβρακία: Προσωρινός ανάδοχος η «Μυτιληναίος Α.Ε.»

Στόχος να υπογραφεί η σύμβαση μέχρι το τέλος του έτους
Το Υπουργείο Υποδομών εκτιμά ότι η προδικαστική προσφυγή της Κοινοπραξίας «Άκτωρ – Τέρνα» δεν θα εμποδίσει την πρόοδο του διαγωνισμού

Προσωρινός ανάδοχος της εργολαβίας – σκούπα για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο – Αμβρακία είναι πλέον η εταιρεία «Μυτιληναίος Α.Ε.», όπως πληροφορείται το ΑγρίνιοCulture.gr, μετά την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού. Ο μεγάλος τεχνικός όμιλος έχει δώσει προσφορά με έκπτωση 39,63% και ήταν ο μόνος από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που ανανέωσε την προσφορά του στην πρόσκληση που είχε εκδώσει το Υπουργείο Υποδομών στις αρχές Ιουλίου.

Μετά την δικαστική εμπλοκή του έργου και την απόφαση του ΣτΕ, το Υπουργείο Υποδομών αναγκάστηκε να συνεχίσει το διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί το 2018 και στα τέλη του 2019 το Υπουργείο είχε αποφασίσει να ακυρώσει και να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξή του. Κάλεσε λοιπόν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να ανανεώσουν τις οικονομικές τους προσφορές που είχαν λήξει στα τέλη του 2019 και ο μόνος από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που το έπραξε ήταν η «Μυτιληναίος Α.Ε.».

Σύμφωνα με την Επιτροπή του Διαγωνισμού για τους υπόλοιπους πέντε συμμετέχοντα ισχύουν τα εξής :
i. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις αποφάσεις 63,64/2020 της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε έχει αποκλειστεί οριστικά και επομένως έχει τεθεί εκτός του διαγωνισμού.
ii. GD INFRASTRUTTURE S.R.L , δεν ανανέωσε την ισχύ της προσφοράς του σύμφωνα με την από 3-7-2020 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής .
iii. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, δεν ανανέωσε την ισχύ της προσφοράς του σύμφωνα με την από 3-7- 2020 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής .
iv. J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε. δεν ανανέωσε την ισχύ της προσφοράς του σύμφωνα με την από 3-7-2020 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής .
v. SHIKUN & BINUI-SOLEL BONEH-INFRASTRUCTURE LTD, δεν ανανέωσε την ισχύ της προσφοράς του σύμφωνα με την από 19-03-2019 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» έχει καταθέσει προδικαστική προσφυγή με την οποία ζητά να ακυρωθεί η απόφαση για συνέχιση του διαγωνισμού, ωστόσο το Υπουργείο Υποδομών εκτιμά ότι αυτή δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, διότι δεν ζητήθηκαν προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα.

Από εδώ και πέρα στόχος του Υπουργείου Υποδομών είναι να τρέξουν γρήγορα οι προσυμβατικές διαδικασίες, πρώτα με την ανακήρυξη της Μυτιληναίος ως προσωρινού αναδόχου του έργου, να σταλεί η σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να περάσει η σύμβαση από τη Βουλή (καθώς θεωρείται μεγάλο έργο) και κατόπιν να υπογραφεί η σύμβαση μέχρι το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι τα χρονικά περιθώρια του έργου είναι ιδιαίτερα στενά καθώς εφόσον έχουμε ανάδοχο που υπογράψει μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να τρέξει άμεσα και χωρίς χρονοτριβή στην ολοκλήρωση του μέχρι το τέλος του 2023 όπου και εκπνέει το ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρώτη προτεραιότητα είναι η παράκαμψη Αμφιλοχίας, έργο που υποθετικά θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Το τμήμα αυτό, το πιο δύσκολο του άξονα της Αμβρακίας Οδού, είναι το πλέον προχωρημένο με πηγές να αναφέρουν ότι θα χρειαστούν έργα κάποιων μηνών.