Το νέο ΔΣ του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Αγρινίου & Περιχώρων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας, που προέκυψε από τις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου, συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Τσούνης Γεώργιος
Αντ/δρος: Αντώνογλου Ιωάννης
Γεν. γραμματέας: Νικάκης Βασίλειος
Αν. γεν. γραμματέας: Βλάχου Κων/να
Ταμίας: Αντωνόπουλος Κων/νος
Έφορος δημοσίων σχέσεων: Μπαλτάς Βασίλειος
Σύμβουλος: Μαργάρα Αναστασία

Για το Δ. Σ.
Ο πρόεδρος Ο γεν. γραμματέας
ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ