Πέντε θέσεις μελών ΔΕΠ στα τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, πρόσφατα εξέφρασε με κάθε δυνατό τρόπο τη διαμαρτυρία του και για την πτωχή κατανομή των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ από το Υπουργείο Παιδείας. Μιλώντας για υποστελέχωση και την επακόλουθη υποβάθμιση στην οποία οδηγείται, από τη στιγμή που στο Πανεπιστήμιο κατανεμήθηκαν μόλις 12 θέσεις, όταν 28 ήταν μόνο οι αποχωρήσεις καθηγητών λόγω συνταξιόδοτησης.

Πάντως αν και πτωχή, η κατανομή προς το Πανεπιστήμιο, το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στην εσωτερική κατανομή που έκανε έδωσε σχεδόν τις μισές θέσεις στα τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, δείχνοντας την βούληση να στηρίξει την νεοσυσταθείσα Γεωπονική Σχολή. Αυτονόητο μεν αυτό, όταν μιλάμε για νεοϊδρυθέντα τμήματα που αριθμού δύο ή τρία ήγ ακόμη και μηδέν μέλη ΔΕΠ, αλλά στο πρόσφατο παρελθόν για τα Τμήματα του Αγρινίου δεν ήταν τόσο δεδομένα τα αυτονόητα…

Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν ήδη τέσσερις θέσεις για τα τμήματα της Γεωπονικής Σχολής στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι και μια ακόμη θέση που αφορά το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) που εδρεύει στο Αγρίνιο. Αναλυτικότερα, προκηρύχθηκε μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων» για το Τμήμα ΔΕΑΠΤ, μία θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθοκομία-Αρχιτεκτονικήη Τοπιού», για το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής στο Μεσολόγγι, μία θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική με έμφαση στις επιπτώσεις των υδάτινων περιβαλλοντικών ρύπων στα αγροτικά βιοσυστήματα» για το Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής στο Μεσολόγγι και δύο θέσεις του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων που εδρεύει στο Αγρίνιο για τα γνωστικά αντικείμενα «Ασφάλεια Τροφίμων» και «Χημεία Τροφίμων».