Παραδίδονται μαθήματα “χορού” μεταξύ νόμου και παρανομίας;