– Σταύρο, μήπως ξέρεις πότε παραδίδονται μαθήματα kolotoumpas στο δημαρχείο; Μου βγήκε το όνομα, ας έχω και τη χάρη