Χωροταξικό Ιχθυοκαλλιεργειών : Η διαβούλευση έγινε και δεν εκφράσατε γνώμη, απαντά το ΥΠΕΝ στο Δήμο Ξηρομέρου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ο Δήμος Ξηρομέρου δεν εξέφρασε καμία γνώμη, επισημαίνει το Υπουργείο «δείχνοντας» την προηγούμενη δημοτική αρχή Γαλούνη

Απάντηση έδωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Περιβάλλοντος αναφορικά με την επίκειμενη θεσμοθέτηση του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών στα δυτικά παράλια της Αιτωλοακαρνανίας. Ο Δήμος Ξηρομέρου και η νέα δημοτική αρχή του Γ. Τριανταφυλλάκη, υπενθυμίζεται ότι έχουν αντιδράσει ποικιλοτρόπως ζητώντας αλλαγές στις προβλέψεις του χωροταξικού και κυρίως μη επέκταση των υφιστάμενων μονάδων, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα πλήξει τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής στον τομέα του τουρισμού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος απαντώντας στην σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης επισημαίνουν η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου βρίσκεται στην διαδικασία τελικής αξιολόγησης και σύνταξης σχεδίου εισήγησης για την περιβαλλοντική έγκριση του Σχεδίου της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την απάντηση που περιήλθε σε γνώση του ΑγρίνιοCulture.gr στο σχέδιο για την Περιβαλλοντική Έγκριση «περιλαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, όροι και περιορισμοί, ώστε στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης, να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση στο προεδρικό διάταγμα θεσμοθέτησης της ΠΟΑΥ».

Ίσως όμως ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπενθυμίζει ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 8-2-2019 και καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ο Δήμος Ξηρομέρου δεν εξέφρασε καμία γνώμη. Κάτι που βεβαίως αφορά την προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Ξηρομέρου, αλλά ως γνωστόν σε αυτού του τύπου τις διαδικασίες το Υπουργείο δεν εξετάζει την αλλαγή των προσώπων και της πολιτικής που ο ακολουθείται σε κάθε Δήμο.

Έτσι πλέον εκκρεμεί η διαβίβαση της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής έγκρισης του σχεδίου από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, προκειμένου η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού να εισηγηθεί το θέμα χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του ΥΠΕΝ.

Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο επισημαίνει στην απάντησή του ότι «δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη διοικητικού περιεχομένου που να προβλέπει παύση της διαδικασίας προώθησης της μελέτης ΠΟΑΥ Εχινάδων, καθώς έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης της οικείας μελέτης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Τέλος, από την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος αξίζει να σημειωθεί ότι «η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, η Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (συναρμόδια υπηρεσία) και άλλες τοπικές υπηρεσίες, έχουν ήδη ελέγξει τα περιεχόμενα του φακέλου της ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και έχουν ήδη διατυπώσει τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία , όπου και περιλαμβάνονται τα κριτήρια για τις προβλεπόμενες ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας από λειτουργούσες ασύμβατες δραστηριότητες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης και υποδοχείς».Ακόμη αναφέρεται ότι «η περιβαλλοντική συνιστώσα έχει ήδη συμπεριληφθεί, εκτιμηθεί και αξιολογηθεί από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε και συνοδεύει το Ειδικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες».