Ευχαριστεί τη ΣΕΦΑΡ το Εργαστήρι “Παναγία Ελεούσα”

Η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος, οι νέοι με νοητική υστέρηση και οι εργαζόμενοι του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», νομού Αιτωλ/νίας, (Μεσολόγγι – Αγρίνιο), αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμότατα τον Όμιλο ΣΕΦΑΡ ΣΠΕ-ΣΥΦΑΡΤ ΑΕ, για την πρωτοβουλία τους να υλοποιήσουν τη δράση «ΚΑΝΤΟ ΑΓΑΠΗ» αλλά και για το ποσό των 1.300,00 €, που μας προσέφεραν και αποτελούσε μέρος των εσόδων αυτής.

Ευχαριστούμε επίσης θερμότατα τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τα φαρμακεία της περιοχής, που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης αυτής.Στους δύσκολους αυτούς καιρούς τέτοιες ενέργειες δείχνουν κοινωνική ευαισθησία για τους νέους του Εργαστηρίου με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες που το πρόβλημά τους διαρκεί όσο και η ζωή τους.

Με ιδιαίτερη τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»