Πάνω στο χάσμα της κατολίσθησης: Φωτογραφικά βαρεά και ανθυγιεινά